Wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Jesienny las”

 

To już piąta edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie.

Celem konkursu było:

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- kształtowanie świadomości dzieci, iż las jest domem zwierząt,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyobraźni oraz kreatywności dzieci.

Na konkurs wpłynęło łącznie 467 przepięknych prac plastycznych z całej Polski, w tym 177 prac w kategorii dzieci młodszych oraz 290 prace w kategorii dzieci starszych. Prace w poszczególnych kategoriach wiekowych były oceniane oddzielnie.

Technika prac była dowolna, a oceny prac dokonała powołana przez organizatora komisja, która brała pod uwagę: walory artystyczne i estetyczne, ciekawe przedstawienie tematu, prawdopodobieństwo samodzielności wykonania pracy przez dziecko.

 

Laureatami konkursu zostali :

I miejsce

kategoria- dzieci starsze

Zuzanna Święch

Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

nauczyciel – Marta Kasperowicz

 

II miejsce

kategoria- dzieci starsze

Amelia Krzymyk

Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach

nauczyciel – Aleksandra Skolimowska

 

III miejsce

kategoria- dzieci starsze

Olga Bukowska

Przedszkole nr 2 w Nowym Targu

nauczyciel – Bogusława Klimek

 

I miejsce

kategoria- dzieci młodsze

Aleksandra Kudełka

Szkoła Podstawowa w Suchowoli

nauczyciel – Joanna Skrzyńska- Kudełka

 

II miejsce

kategoria- dzieci młodsze

Aleksandra Winiarska

Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej

nauczyciel – Wioleta Chołast

 

III miejsce

kategoria- dzieci młodsze

Adam Jadczuk

Przedszkole Miejskie nr 15 w Zamościu

Nauczyciel – Anna Goszczyńska

 

Dyplomy oraz nagrody dla laureatów konkursu zostaną przesłane pocztą. Podziękowania za udział w konkursie dla dzieci oraz nauczycieli zostaną przesłane drogą e-mailową na wskazany w metryczce adres.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim nauczycielkom, które pomogły dzieciom w wykonaniu prac i zapraszają do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu plastycznego.

koordynatorki konkursu:

Joanna Bajer i Agata Drwal